تولید قیر از روش شستشوی آبی

خط تولید افزودنی قیر از ضایعات لجن اسیدی
به ظرفیت ۸  تن در روز  از روش شستشوی آبی
***************************************************************
زمین مورد نیاز ..........................................................................3000 متر مربع
سوله ......................................................................................300 متر مربع
پرسنل تولیدی......................................................................................5 نفر
قیمت مواد اولیه (لجن اسیدی ).........................................رایگان(فقط هزینه حمل )
برق ..................................................................................................3 فاز
آب ...................................................................................روزانه 3 متر مکعب
قیمت تمام شده هر تن قیر ...................................................... 2.000.000 ریال
سوخت (گازوئیل) به ازای هر تن محصول تولیدی..........................................60 لیتر
قیمت فروش هر تن قیر ............................................................3.500.000 ریال
هزینه تجهیزات تولیدی........................................................1.400.000.000 ریال
هزینه تجهیزات بارگیری و فروش قیر..........................................300.000.000 ریال
سرمایه کل .................................................................. 2/680/000/000 ریال