راه اندازی اسید فلوبوریک و اسید سیلیسیک

اسید فلوبوریک و اسید سیلیسیک

ظرفیت تولید روزانه                                            500 کیلوگرم

کاربرد   صنایع آبکاری – شیشه و کریستال – صنایع شیمیایی – کاتالیست آکیلاسیون و پلیمریزاسیون

مشخصات                        مایع بی رنگ و شفاف  با بویی تند

سایر محصولات :                                                          ندارد

زمین مورد نیاز :                                              300 متر مربع

سوله مورد نیاز :                                                      نیاز ندارد

پرسنل تولیدی :                                                          1 نفر

آب :                                                                    نیاز ندارد

برق :                                                                      خانگی

سوخت :                                                               نیاز ندارد

قیمت تمام شده هر کیلوگرم محصول  :              3500 تومان

 

قیمت فروش محصول                         هر کیلو 4500 تومان

هزینه تجهیزات ، دانش فنی 2 نوع اسید  ، نصب و آموزش تولید : 35 میلیون تومان