را ه اندازی نیترات پتاسیم

روش سنتی

روش صنعتی

ظرفیت تولید  :                                2 تن

5Ton

کاربرد :

لعاب کاری کاشی و سرامیک – تولید کود شیمیایی – مواد منفجره و آتش بازی

مشخصات :

جامد پودری و کاملا سفید

سایر محصولات :

کلرید کلسیم - کلرید منیزیم - سولفات آمونیوم - نیترات سدیم - نیترات کلسیم - سولفات روی و سولفات آهن

زمین مورد نیاز :                             2000 متر مربع

3000-4000

سوله مورد نیاز :                             300 متر مربع

700-500

پرسنل تولیدی :                               4نفر

7 نفر

آب :                                       5 متر مکعب برای هر تن محصول

15 متر مکعب

برق :                                      3 فاز

200 کیلو وات

سوخت :                                    300  لیتر برای هر تن محصول

1000 لیتر

قیمت تمام شده هر کیلوگرم محصول  :           1500 تومان

1500-1400

قیمت فروش محصول  :                      هر کیلو 3300 تومان

2300

هزینه تجهیزات ، دانش فنی تولید  8 نوع ماده معدنی ، نصب و آموزش تولید (روش سنتی ) : 120 میلیون تومان

هزینه تجهیزات ، دانش فنی ، نصب و آموزش تولید (روش پیشرفته) : 220 میلیون تومان*

 

مواد اولیه:

اسید نیتریک یا نیترات آمونیوم –سولفات پتاس یا کلرید پتاس - آهن

 


فوائد و خواص :
اين کود حاوی پتاسيم و ازت بوده و کاملا محلول در آب می باشد . ماده ای است به صورت پودر کريستالی نرم و روان که سريعا در آب حل می شود و هيچ گونه باقيمانده ای از خود بجای نمی گذارد .
Krista-K قابل مصرف در تمام سيستم های کود آبياری اعم از قطره ای , بارانی , دوار مرکزی , خطی و چرخدار می باشد .
اين کود عاری از کلر , سديم و ساير عناصر سنگين است .
ازت نيتراتی :  
• مستقيما جذب گياه می شود و باعث رشد سريع و قابل پيش بطنی می گردد .
• از دسترس ريشه گياه خارج نمی شود و جذب سطحی ذرات خاک هم نمی شود , بلکه مستقيما جذب گياه می گردد .
• منبع مطمئن ازت برای بيشتر محصولات باغبانی و کشاورزی می باشد . جذب کاتيون های پتاسيم , کلسيم و منيزيوم را افزايش می دهد .
اثرات پتاسيم :
• کارآيی مصرف آب را بالا برده و به کنترل تلفات آب در هوای گرم می کند . همچنين مقاومت گياه را در برابر سرما و يخبندان و تنش ها بهبود می بخشد .
• شکل , رنگ و مقدار قند ميوه و کيفيت محصول را اصلاح می کند .
نسبت کم ازت به پتاسيم :
در اين کود , نسبت ازت به پتاسيم 3/1 است . بنابراين مصرف در دوره گلدهی و ميوه دهی را ممکن می سازد
سازگاری :
• اين کود را می توان با تمام کودهای محلول در آب مخلوط نمود .
نيترات پتاسيم ( قابل حل در آب )
ازت کل                  5/13%          
درجه حلاليت ( در 20 درجه سانتی گراد )        315 گرم در هر ليتر آب
ازت نيتراتی             5/13%             
EC ( يک گرم در ليتر در 25 درجه سانتی گراد )        3/1 ms-cm
پتاسيم ( k 2 o  (  5/45%              pH  ( محلول 1% )        9-8
پتاسيم ( k              38%)